Rychlý kontakt

KD-filter Kostelní 988, 76824 Hulín
Tel: +420 573 350 151
Mail: obchod@kdfilter.cz
Web: www.kdfilter.cz

Sací filtry ARGO-HYTOS

AS 010 · AS 025 · AS 040 · AS 060 · AS 080 · AS 100 · AS 150

 


 

Pokud existuje velké riziko poškození čerpadla hrubými nečistotami, musí být hydraulické zařízení vybaveno sacím filtrem. Typické případy pro užití tohoto typu filtru jsou:

• Systémy s olejovým hospodářstvím společným pro pracovní hydrauliku a ozubené převody

• Agregáty s velkokapacitními anebo komplexně formovanými, svařovanými nebo litinovými olejovými nádržemi. V tomto případě není dle zkušeností možné 100% vyčištění olejové nádrže před uvedením do provozu

• Systémy plněné v terénu za nepříznivých podmínek
 

Často jsou užívány relativně velké sací filtry, např. sítové filtrační vložky 40 -125 μm, které mohou zaručit funkční ochranu čerpadla. Nutná ochrana hydraulických komponentů před otěrovými nečistotami musí být v tomto případě zajištěna jemnějším filtrem, který je umístěn ve zpětné větvi hydraulického systému.Z naší zkušenosti můžeme doporučit instalaci jemných sacích filtrů s papírovými vložkami a vložkami z netkaných textilií, přestože se místy v odborných a firemních publikacích tato koncepce nedoporučuje.Naše pozitivní provozní zkušenosti s vložkami o jemnosti do 16 μm absolutně dokazují, že tyto námitky nejsou opodstatněné. Při volbě koncepce hydraulického zařízení se sacím filtrem je předpokladem bezproblémové funkčnosti respektování následujících kritérií:

• Malé tlakové ztráty nezaneseného filtru pomocí optimálního sestavení filtrační vložky a tělesa filtru s přihlédnutím ke startovací viskozitě 

• Kontrola filtru tlakovým spínačem nebo manometrem

• Dobrá přístupnost a snadná vyměnitelnost filtrační vložky při její údržbě

• Instalace sacího potrubí s co možná nejnižší tlakovou ztrátou, to znamená velká jmenovitá světlost, velký poloměr ohybů vedení (zahnutá potrubí namísto úhlových šroubení) a pokud možno zkrácení délek potrubí

• Umístění olejové nádrže výš než je čerpadlo, gravitační přeplňování

• Konstrukce zařízení by měla být provedena takovým způsobem, aby po studeném startu došlo v krátkém čase k dosažení požadované provozní teploty (nepříliš velký objem nádrže, vyřazení chladiče oleje z provozu v průběhu studeného startu)

• Užití hydraulických olejů s nejnižší přípustnou viskozitou a malým vzestupem viskozity při klesající teplotě (vysoký index viskozity)

• Užití takových druhů čerpadel, která jsou méně citlivá vůči kavitaci (např. zubová čerpadla)

U výrobní řady filtrů ES disponuje firma ARGO-HYTOS programem vestavných sacích filtrů nenáročných na údržbu, které se nejlépe osvědčily u hydrostatických pohonů mobilních zařízení.

 

Jmenovitý průtok [l/min]       do 350

Filtrace [μm (c)]                  100…280

Průměr hadice [mm]            32…60,5

Připojovací závit                  G½…G2½

Sací filtry ARGO HYTOS

Sítové filtrační elementy s vnitřním závitem pro přímou montáž na čerpadlo nebo na sací potrubí pro vestavbu do nádrže.

Pokud některý sací filtr ARGO-HYTOS nenajdete, tak nás neváhejte kontaktovat na tel.: 573350151 a nebo mailem na: obchod@kdfilter.cz

ARGO HYTOS AS 025-01K

Sací filtr ARGO-HYTOS
1